Onsdag 15. juni vedtok kommunestyret å heve maksgrensa til 1,6 millionar kroner.
Onsdag 15. juni vedtok kommunestyret å heve maksgrensa til 1,6 millionar kroner. FOTO: Portal Norge.

Sauda kommune aukar maksgrensa for startlån