Saudaguten Lucas Helle Løvaas (16) fekk kun seksarar på vitnemålet. Han fortel at det har vore ein del pugging undervegs, men er klokkeklar på at den viktigaste årsaka til dei gode resultata er det gode klassemiljøet, gode vener og gode lærarar.
Saudaguten Lucas Helle Løvaas (16) fekk kun seksarar på vitnemålet. Han fortel at det har vore ein del pugging undervegs, men er klokkeklar på at den viktigaste årsaka til dei gode resultata er det gode klassemiljøet, gode vener og gode lærarar. FOTO: Andreas Isaksen.

– Då eg slutta å stresse med karakterane, då blei alt betre