Storli dam mellom Allmannajuvet og Hellandsbygd.
Storli dam mellom Allmannajuvet og Hellandsbygd. FOTO: Frank Waal.

Kraftmagasina har framleis mindre vatn enn normalt