Sauda ungdomsskule slit med for høge mobbetal, går det fram av elevundersøkingar. Illustrasjonsfoto som ikkje har tilknytning til temaet.
Sauda ungdomsskule slit med for høge mobbetal, går det fram av elevundersøkingar. Illustrasjonsfoto som ikkje har tilknytning til temaet. FOTO: Arkiv.

Uroa over høge mobbetal på ungdomsskulen