Det er ikkje bare i Sauda det er utfordrande å få kommuneøkonomien til å strekke til.
Det er ikkje bare i Sauda det er utfordrande å få kommuneøkonomien til å strekke til. FOTO: Portal Norge

Kommuneøkonomien til Sauda betre enn landsgjennomsnittet