Norge har hatt ein markant nedgang i drepne i trafikken dei siste 20-åra, og er det landet i verda med lågast tal trafikkdrepne basert på folketal, men tala i år vekkjer bekymring.
Norge har hatt ein markant nedgang i drepne i trafikken dei siste 20-åra, og er det landet i verda med lågast tal trafikkdrepne basert på folketal, men tala i år vekkjer bekymring. FOTO: Annika Byrde / NTB / NPK

Dobbelt så mange døde på norske vegar i år