Rimeleg krav frå Si-Glass: Regjeringa må hindre konkurransevridinga