Camilla Åkre pendlar seks dagar i veka til Aksdal Senter der butikken hennar C-54 held til, ein butikk ho opprinneleg dreiv i Sauda sentrum.
Camilla Åkre pendlar seks dagar i veka til Aksdal Senter der butikken hennar C-54 held til, ein butikk ho opprinneleg dreiv i Sauda sentrum. FOTO: Privat

Tre år sidan Camilla flytta butikken sin frå Sauda til Aksdal

Slik går det med C-54 nå