Sauda kommune ber huseigar reparere fasaden på eit sentrumsbygg.
Sauda kommune ber huseigar reparere fasaden på eit sentrumsbygg. FOTO: Sauda kommune

Huseigar risikerer å måtte betale 500 kroner kvar dag i tvangsmulkt