Undersøkinga har kartlagt opplevinga til norske syklistar av å ferdast i trafikken.
Undersøkinga har kartlagt opplevinga til norske syklistar av å ferdast i trafikken. FOTO: Berit Roald / NTB / NPK

Trygg Trafikk: For høgt konfliktnivå på norske vegar