Trafikken på Fv520 Sauda er litt lågare denne sommaren enn i dei to føregåande åra.
Trafikken på Fv520 Sauda er litt lågare denne sommaren enn i dei to føregåande åra. FOTO: Knut Atle Seim

Nedgang i sommartrafikken gjennom Sauda