Talet på søkarar til VG1 Teknologi og industrifag har gått opp med litt over åtte prosent samanlikna med i fjor. Vi må heilt tilbake til 2014 for å finne høgare søkartal.
Talet på søkarar til VG1 Teknologi og industrifag har gått opp med litt over åtte prosent samanlikna med i fjor. Vi må heilt tilbake til 2014 for å finne høgare søkartal. FOTO: NLF.

Fleire vil bli yrkessjåførar: NLF meiner det er behov for fleire studieplassar