Ordførar Asbjørn Birkeland er glad for at arbeidet med å etablera ei straumstøtteordning for næringslivet no ser ut til å lukkast.
Ordførar Asbjørn Birkeland er glad for at arbeidet med å etablera ei straumstøtteordning for næringslivet no ser ut til å lukkast. FOTO: Andreas Isaksen.

Ordførar Asbjørn Birkeland:

Gler seg over straumstøtte til næringslivet