Det har vore hektiske dagar i butikken til Olafr Jakobsson dei siste dagane. Når han låser butikkdøra for godt i slutten av månaden, blir praten med kundane noko av det han kjem til å sakna mest.  
Det har vore hektiske dagar i butikken til Olafr Jakobsson dei siste dagane. Når han låser butikkdøra for godt i slutten av månaden, blir praten med kundane noko av det han kjem til å sakna mest.   FOTO: Knut Atle M. Seim.

Tradisjonsrik butikk stenger dørene:

– Ein kan ikkje leva av å driva fotobutikk i dag