Mange ønsker å utdanna seg til sjukepleiar samtidig som dei blir buande heime i Ryfylke.
Mange ønsker å utdanna seg til sjukepleiar samtidig som dei blir buande heime i Ryfylke. FOTO: Siv Sivertsen

Nesten 90 søkarar til ny sjukepleiarutdanning