Ordførar Asbjørn Birkeland har ingen planar om å legga kommunen si konsesjonskraft ut på billegsal til eigne innbyggarar.
Ordførar Asbjørn Birkeland har ingen planar om å legga kommunen si konsesjonskraft ut på billegsal til eigne innbyggarar. FOTO: Andreas Isaksen.

– Har ikkje drøfta billeg konsesjonskraft til saudabuen