Leiar i Sauda Fabrikkarbeiderforening, Joachim Andersen.
Leiar i Sauda Fabrikkarbeiderforening, Joachim Andersen. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Leiar Joachim Andersen i fabrikkarbeidarforeininga:

– Me skal kjempa for krava våre