Saudafolk er glade i å handla på nett i staden for å gå i butikken. Hildegun Solheim (til venstre) og Nuten Sport er ein av få lokale butikkar som har tatt konsekvensen av at netthandelen er i vekst, og hentar i dag ein del av omsettinga i butikken frå nettsal. Med på bildet frå nyopninga av butikken, i Selvigbygget, er Eva Karin Bjerga Øverland og Catalin Rostas.
Saudafolk er glade i å handla på nett i staden for å gå i butikken. Hildegun Solheim (til venstre) og Nuten Sport er ein av få lokale butikkar som har tatt konsekvensen av at netthandelen er i vekst, og hentar i dag ein del av omsettinga i butikken frå nettsal. Med på bildet frå nyopninga av butikken, i Selvigbygget, er Eva Karin Bjerga Øverland og Catalin Rostas. FOTO: Ingvil Bakka/arkiv.

Saudabuen handlar mest på nett i Rogaland