Bebuarane i sameiget Vangnes satsar på solenergi. Sameigets formann Anders Amdal (høgre) er spesielt fornøgd med at ein lokal leverandør som Sauda Installasjon monterer solcelleanlegget. Dagleg leiar John Skjølberg meiner staten burde vere meir offensiv ved å støtte slike tiltak i større grad enn i dag.
Bebuarane i sameiget Vangnes satsar på solenergi. Sameigets formann Anders Amdal (høgre) er spesielt fornøgd med at ein lokal leverandør som Sauda Installasjon monterer solcelleanlegget. Dagleg leiar John Skjølberg meiner staten burde vere meir offensiv ved å støtte slike tiltak i større grad enn i dag. FOTO: Andreas Isaksen.

Sameige på Vangnes satsar på solenergi:

– Vi skal produsere meir kraft enn vi bruker