Etter ein lang skuleferie er det framleis usikkerheit rundt skulestarten på måndag. I Sauda er nesten alle lærarane fagorganiserte, og kan bli tatt ut i streiken som er venta å bli trappa opp  når skulane startar opp igjen.
Etter ein lang skuleferie er det framleis usikkerheit rundt skulestarten på måndag. I Sauda er nesten alle lærarane fagorganiserte, og kan bli tatt ut i streiken som er venta å bli trappa opp når skulane startar opp igjen. FOTO: Andreas Isaksen.

Usikkerheit rundt lærarstreiken og skulestart på måndag:

– Håper på rask løysing, for barnas skuld