Talet på fastbuande i Sauda har auka med ein så langt i 2022.
Talet på fastbuande i Sauda har auka med ein så langt i 2022. FOTO: Portal Norge.

Innvandring gav folketalsvekst i andre kvartal