Ole Sivert Birkeland og Paulina Draugelyte var i det aller første YSK-kullet i Sauda hausten 2018, med mål om å bli prosessoperatørar med studiekompetanse.
Ole Sivert Birkeland og Paulina Draugelyte var i det aller første YSK-kullet i Sauda hausten 2018, med mål om å bli prosessoperatørar med studiekompetanse. FOTO: Ingvil Bakka.

Topp volley, ambulansefag og YSK i vinden