Sauda ligg over landsgjennomsnittet når det gjeld arbeidsavklaringspengar, viser tal frå Nav.
Sauda ligg over landsgjennomsnittet når det gjeld arbeidsavklaringspengar, viser tal frå Nav. FOTO: Vidar Eliassen.

Fleire saudabuar får arbeidsavklaringspengar