Det har blitt dyrare å varma opp kyrkjebygga, men så langt ikkje så dyrt at det er aktuelt å stenga.
Det har blitt dyrare å varma opp kyrkjebygga, men så langt ikkje så dyrt at det er aktuelt å stenga. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Straumutgiftene dobla sidan 2020:

– Ikkje aktuelt å stenga kyrkjebygg i Sauda