Kvalfangarane kom tidleg i gang med den militære treninga. Dette var før dei fekk tildelt uniformer, og biletet er sannsynlegvis frå ein leir utanfor Glasgow i Skottland.
Kvalfangarane kom tidleg i gang med den militære treninga. Dette var før dei fekk tildelt uniformer, og biletet er sannsynlegvis frå ein leir utanfor Glasgow i Skottland. FOTO: Ukjent / Arkivverket / NTBs krigsarkiv

Kvalfangarar rett frå Sørishavet var grunnstammen i Den norske brigaden i Skottland