Snøkanonane kan bli ståande utan ”støpselet i” denne vinteren, dersom det ikkje blir sett inn tiltak for å hjelpe Sauda skisenter. Med dagens straumpris ville det kosta 75 000 kroner i døgnet å produsere snø.
Snøkanonane kan bli ståande utan ”støpselet i” denne vinteren, dersom det ikkje blir sett inn tiltak for å hjelpe Sauda skisenter. Med dagens straumpris ville det kosta 75 000 kroner i døgnet å produsere snø. FOTO: Andreas Isaksen.

Straumprisane tvingar bransjen i kne:

– Umuleg å drive skisenter med dagens straumpris