142 tilsette ved Eramet Norway sitt smelteverk i Sauda blei tatt ut i streik frå måndag 15. august.  24. august blei streiken avslutta.
142 tilsette ved Eramet Norway sitt smelteverk i Sauda blei tatt ut i streik frå måndag 15. august. 24. august blei streiken avslutta. FOTO: Portal Norge.

Smelteverksstreiken er over