Når Sauda mister faggrupper det ikkje finst alternativ til, blir ei slik avvikling eit tap