Dei høge kraftprisane har fått Terakraft til å avvente datasenterdrift i Hellandsbygd.
Dei høge kraftprisane har fått Terakraft til å avvente datasenterdrift i Hellandsbygd. FOTO: Andreas Isaksen

Straumprisane stoppar datasenter: Terakraft avventar drift i Hellandsbygd