Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvaret for å tildele straumstøtte til organisasjonar, og har utarbeidd ein eigen grafisk illustrasjon for støtteordninga.
Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvaret for å tildele straumstøtte til organisasjonar, og har utarbeidd ein eigen grafisk illustrasjon for støtteordninga. FOTO: Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Lag og organisasjonar kan søke straumstøtte