Det er ingen plass for fotgjengarar eller syklistar å vike unna trafikken på fleire av vegstrekka mellom Sauda Gard og Svandalsfossen.
Det er ingen plass for fotgjengarar eller syklistar å vike unna trafikken på fleire av vegstrekka mellom Sauda Gard og Svandalsfossen. FOTO: Andreas Isaksen.

No har bebuarane fått nok: – Vegen har vore farleg i fleire tiår