Over 200 personar deltok i den store beredskapsøvinga onsdag ettermiddag. Scenarioet var at ein gassbil hadde kollidert i eit transformatorbygg, ei ulukke som førte til skadde personar, fare for gasseksplosjon, straumbrot og utfordringar for heimetenesta og teknisk eining.
Over 200 personar deltok i den store beredskapsøvinga onsdag ettermiddag. Scenarioet var at ein gassbil hadde kollidert i eit transformatorbygg, ei ulukke som førte til skadde personar, fare for gasseksplosjon, straumbrot og utfordringar for heimetenesta og teknisk eining. FOTO: Knut Atle M. Seim.

Beredskapsøvinga gjekk bra – men avdekka forbetringspotensial