Grovskisse for Sauda-Etne-traseen.
Grovskisse for Sauda-Etne-traseen. FOTO: Grafikk: Rogaland fylkeskommune.

11-3 for utgreiing av tunnel-bompengar