Harald Halvorsen Løland, Sigrid Bojesen Fatnes og Per Inge Fjellheim vil halda fokus oppe på Saudatunnel-prosjektet gjennom eit årleg tunnelløp. Denne gongen for barn og familiar – på Nesøyra, der løypa vil gå frå den gamle jernbanetunnelen.
Harald Halvorsen Løland, Sigrid Bojesen Fatnes og Per Inge Fjellheim vil halda fokus oppe på Saudatunnel-prosjektet gjennom eit årleg tunnelløp. Denne gongen for barn og familiar – på Nesøyra, der løypa vil gå frå den gamle jernbanetunnelen. FOTO: Ingvil Bakka.

Klar, ferdig – tunnelløp