Dette handlar om verdighet og respekt for dei eldste og svakaste i samfunnet