Lokale fagforeiningar og lokalt næringsliv krev politisk handling nå. Frå venstre: Endre Abotnes, Sissel Teig, Bjørn Øverland, Remy Penev, Kjell Arnold Pettersen, Bjørn Arve Bjelland og Fredrik Larsson.
Lokale fagforeiningar og lokalt næringsliv krev politisk handling nå. Frå venstre: Endre Abotnes, Sissel Teig, Bjørn Øverland, Remy Penev, Kjell Arnold Pettersen, Bjørn Arve Bjelland og Fredrik Larsson. FOTO: Frank Waal.

Lokale tillitsvalde krev straumstøtte