Nora Tangeraas Birkeland (8), her i midten, omringa av gode klassekameratar, har lest nesten ti tusen sider i løpet av sommaren.
Nora Tangeraas Birkeland (8), her i midten, omringa av gode klassekameratar, har lest nesten ti tusen sider i løpet av sommaren. FOTO: Andreas Isaksen

Nora (8) har lest 9531 sider i sommar