Å glede andre er eit programfesta mål i alle barnehagane og barneskulane i Sauda. Små aksjonar som å dele oppmuntrande ord med forbipasserande langs vegen, er eit eksempel på små tiltak som kan glede mange.
Å glede andre er eit programfesta mål i alle barnehagane og barneskulane i Sauda. Små aksjonar som å dele oppmuntrande ord med forbipasserande langs vegen, er eit eksempel på små tiltak som kan glede mange. FOTO: Carin Pettersson

Bare ein liten gledingsaksjon