Politiet har høgt fokus på å gjere vegar tryggare å ferdast på.
Politiet har høgt fokus på å gjere vegar tryggare å ferdast på. FOTO: Frank Waal

Anmeld for promillekjøring i Sauda sentrum