Elevane ved Sauda ungdomsskule har ein mobilfri skulekvardag, etter at det blei beslutta å innføre forbod mot bruk av mobiltelefon i skuletida dette skuleåret. Elevane Ingrid Fatnes (høgre) og Ella Aabø Hansen fortel at det har vore tilfelle av uheldig bruk av mobiltelefonar på skulen, men dei er ikkje einige i forbodet.
Elevane ved Sauda ungdomsskule har ein mobilfri skulekvardag, etter at det blei beslutta å innføre forbod mot bruk av mobiltelefon i skuletida dette skuleåret. Elevane Ingrid Fatnes (høgre) og Ella Aabø Hansen fortel at det har vore tilfelle av uheldig bruk av mobiltelefonar på skulen, men dei er ikkje einige i forbodet. FOTO: Andreas Isaksen

Støttar strengare reglar for mobilbruk på skulen, men er imot forbod