Allmannajuvet er ein del av Nasjonale turistveger. No leitar Vegvesenet etter nye formgivarar til nye prosjekt.
Allmannajuvet er ein del av Nasjonale turistveger. No leitar Vegvesenet etter nye formgivarar til nye prosjekt. FOTO: Frank Waal

Nasjonale turistvegar treng nye formgivarar