Bak frå venstre: Lone Herheim Klementsen (6), Alma Rasmussen Vikre (5) og Talita Klementsen Rafdal (6). Framme frå venstre: Maria Bruknapp Løland (6) og Mia Ersdal Lønseth (6).
Bak frå venstre: Lone Herheim Klementsen (6), Alma Rasmussen Vikre (5) og Talita Klementsen Rafdal (6). Framme frå venstre: Maria Bruknapp Løland (6) og Mia Ersdal Lønseth (6). FOTO: Ingvil Bakka

Selde muffins – tente 420 kroner