Slik ser grunneigar for seg nytt hyttefelt i Maldal, markert med kvite bygningar. Eksisterande bygningar i brunt. Fylkesvegen til Vanvik i forkant av hyttene.
Slik ser grunneigar for seg nytt hyttefelt i Maldal, markert med kvite bygningar. Eksisterande bygningar i brunt. Fylkesvegen til Vanvik i forkant av hyttene. FOTO: Grafikk, Norconsult

To nye hyttefelt blir planlagd i Sauda