Dette satellittbildet viser Fivelandsvegen som går igjennom eitt gardstun og tett på eit anna gardstun. Bebuarane ønsker ny vegtrasé langs skogbeltet på høgre side.
Dette satellittbildet viser Fivelandsvegen som går igjennom eitt gardstun og tett på eit anna gardstun. Bebuarane ønsker ny vegtrasé langs skogbeltet på høgre side. FOTO: Google Maps

– Bekymrar oss at anleggstrafikken skal kjøre rett gjennom gardstunet