Lensmann Dagfinn Torstveit (til venstre) og formann i viltnemnda Olav Hugdal kunne konstatera at hjorten var skoten, utan at kula i seg sjølv var dødeleg.
Lensmann Dagfinn Torstveit (til venstre) og formann i viltnemnda Olav Hugdal kunne konstatera at hjorten var skoten, utan at kula i seg sjølv var dødeleg. FOTO: Sigurd Slettebø.

Det var Dagfinn, Olav – og ein hjort!