Britt June Risvold Kvaløy, Sølve Myrvang og Jarle Kvaløy.
Britt June Risvold Kvaløy, Sølve Myrvang og Jarle Kvaløy. FOTO: Hanna Maria van Zijp/Omega365 Design.

Nå vil Britt June og Jarle også satsa på Sand