Daniel Fiveland er småbarnsfar og meiner det hastar med å få lagt om den kommunale vegen over Fiveland, som går tvers gjennom gardstunet hans.
Daniel Fiveland er småbarnsfar og meiner det hastar med å få lagt om den kommunale vegen over Fiveland, som går tvers gjennom gardstunet hans. FOTO: Frank Waal

NVE bekymra for trafikk gjennom gardstuna på Fiveland