Produksjonen av vasskraft steig i førre veke, men er framleis lågare enn gjennomsnittet dei siste ti åra på denne tida av året. Samtidig var Noreg nettoeksportør etter seks veker på rad som nettoimportør.
Produksjonen av vasskraft steig i førre veke, men er framleis lågare enn gjennomsnittet dei siste ti åra på denne tida av året. Samtidig var Noreg nettoeksportør etter seks veker på rad som nettoimportør. FOTO: Erik Johansen / NTB/ NPK

Auka vasskraftproduksjon førre veke