Det er behov for investeringar i meir effekt og kraftproduksjon i Noreg, meiner Statnett. Tilgangen til effekt er viktig for å sikre at vi har nok straum som kan produserast samtidig i dei timane der forbruket er høgast og behovet er størst.
Det er behov for investeringar i meir effekt og kraftproduksjon i Noreg, meiner Statnett. Tilgangen til effekt er viktig for å sikre at vi har nok straum som kan produserast samtidig i dei timane der forbruket er høgast og behovet er størst. FOTO: Statnett

Statnett varslar utfordrande vinter