Konstituert kommunedirektør Eirik Daniel Fatnes bad kommunestyret utsette saksbehandlinga om auke i kommunale leigesatsar. Arkivfoto.
Konstituert kommunedirektør Eirik Daniel Fatnes bad kommunestyret utsette saksbehandlinga om auke i kommunale leigesatsar. Arkivfoto. FOTO: Frank Waal

Diskuterte kommunale husleigesatsar:

Utsette husleigeauke etter massivt press – frå seg sjølv